Bảng giá Eos (EOS) hôm nay - Tỷ giá EOS/USDT mới nhất

Bảng giá Eos (EOS) hôm nay - Tỷ giá EOS/USDT mới nhất

Xem thêm https://tapchitaichinh.net/coin?id=eos&symbol=eos

Xếp hạng 5
Tên Coin (Mã) EOS (EOS)
Giá (USDT) 18.3148 USDT
Giá (BITCOIN) 0.00186983 BTC
Vốn hóa thị trường 15319514420.0 USD
Dao động 1 giờ 0.59% ↑
Dao động 24 giờ 6.73% ↑
Dao động 7 ngày 0.09% ↑

Xếp hạng EOS (EOS) mới nhất là 5

Tỷ giá EOS (EOS/USDT) ở thời điểm hiện tại là 18.3148 USDT (cập nhật lúc 15:11 05/05/2018). Quy đổi theo giá BTC là 0.00186983

Giá EOS (EOS) đã 6.73% ↑ trong 24 giờ qua. Vốn hóa thị trường lúc này là 15319514420.0 USD